Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması hakkında önemli duyuru


      25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrasında ‘‘Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır’’ hükmü yer almaktadır.

          Söz konusu hüküm gereğince; İkinci bir yükseköğretim programında kayıtlı olduğu tespit edilen aşağıdaki listede isimleri yer alan öğrencilerin 2015-2016 Güz (öğrenci kayıt yeniledi ise) ve Bahar yarıyılları için Üniversitemize katkı payı ödemesi gerekmektedir.

          Ödeme ile ilgili çalışma başlatılmıştır. Ders kayıtlarından önce sisteme borçlanma yansıtılacak olup Akbank’ın tüm şubelerinden öğrenci numarası ile ödeme yapılabilecektir.

          Detaylı bilgi için 0362 312 19 19 (2084/2085)  numaraları ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci Listesi