Misyon - Vizyon

 MİSYON  

 
Farklılıkları zenginlik kabul eden, empati kurabilen, yaratıcı ve pozitif düşünen, bilgi ve birikimini toplum yararına kullanabilen, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek.
 
 
 

       VİZYON

  
Temel hukuk bilgisine sahip, topluma yararlı, bilimsel yayınlar yapabilecek öğrenciler yetiştiren, ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen, uluslararası standartlara uygun ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir Adalet Meslek Yüksekokulu olabilmektir.