Tarihçe

TARİHÇE
            Üniversiteler ülkemizi dünya ülkeleri ile yarışacak seviyeye getirecek en önemli eğitim merkezlerinden birisidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak Adalet Meslek Yüksekokulu kurulması 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23/09/2010 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
BÖLÜM/PROGRAM AÇILMASI
2010-2011 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınması 23/09/2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul Toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca Adalet Programı açılmıştır.
 
ÖĞRENCİ SAYIMIZ
       2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci sayımız 87 dir.
FİZİKİ MEKAN
            Yüksekokulumuz Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü sınırları içerisinde bulunmakta olup Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ile ortak alanları kullanmaktadır. (Kütüphane, Bilgisayar laboratuarı, Kantin, Yemekhane vb.) 2580 m2 kapalı alana sahiptir.